0

Your Cart

No products in the cart.
Avisol.ro

Termeni și condiții

AVISOL – este denumirea comercială, Aviptuna Trade SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în baza legilor din România, cu sediul social în Strada Victoriei nr. 40, Golești, Vrancea și fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul  41459958.

Vânzător – AVISOL

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către AVISOL (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între AVISOL și acesta.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărator și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Site – domeniul www.AVISOL.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achizitiona Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile mentionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpăratorului, ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezență fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

• conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilui de către Vînzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un tert cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentul înscris Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv postă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fara niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile continute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către AVISOL, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător,a platii cu op sau numerar la livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor asa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpăratorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată de Cumparator.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Client/Cumparator.

Pentru motive justificate AVISOL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitătile de plată acceptate, în cazul în care consideră ca în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel AVISOL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpăratorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al AVISOL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de Bunuri și/sau Servicii sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact” din Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, AVISOL își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. AVISOL poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care AVISOL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. .

3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fată de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a AVISOL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decat cel original intenționat de AVISOL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al AVISOL asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al AVISOL.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însotit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între AVISOL și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea AVISOL cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. In cazul în care AVISOL conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea AVISOL pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt tert care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea AVISOL și/sau al angajatului/prepusului AVISOL care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDĂ

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitațile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsură în care există stoc disponibil pentru această. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărăre, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzatorul poate să il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei pârți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plătii online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de AVISOL, în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comandă este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vănzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.Suma va fi returnată dupa cum urmează:

6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plată;

6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/ > prin virament bancar;

6.5.3. Vânzătorul vă putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua dată cea mai recenta).

6.6. In cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data la care Cumparatorul a luat la cunoștință acest fapt.

7. CONFIDENȚIALITATE

7.1. Informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Vânzător cu privire la Comandă/Contract fără consimtământul prealabil scris al Cumpărătorului.

7.4. Prin înscrierea în baza de date a AVISOL, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimtământul expres, în limitele legislatiei în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai AVISOL: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care AVISOL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

8. PUBLICITATE

8.1. Newsletterele AVISOL sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati și agreați de AVISOL. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea și securitatea informațiilor.

8.2. În momentul în care, Clientul își crează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea AVISOL în acest sens.

8.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legatura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau printr-o cerere adresată la urmatoarea adresa de e-mail: office@avisol.ro

8.4. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document

9. FACTURARE – PLATA

9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afisate în cadrul site-ului www.avisol.ro includ T.V.A. conform legislatiei in vigoare.

9.2. Pretul, modalitatea de plata și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de AVISOL, precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, prin adăugarea facturii în coletul de livrare al Cumpărătorului sau prin postă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

9.4. Pentru a corecta comunicarea facturii aferente Comenzii Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecarei Comenzi, existente în Cont.

9.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidența a facturilor emise de AVISOL, putăndu-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

9.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail mentionată în Contul său.

9.7. In cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: office@avisol.ro

10. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

10.4. Detaliile de livrare a Bunurilor/Serviciilor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea AVISOL, fără ca vreo parte să poata să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea plații din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comanda (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier.

12. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor dupa livrare și în special pentru pierderea acestora.

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, AVISOL are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre Cumparator.

13.2. Scopul colectarii datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpăratorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistica, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpăratorului.

13.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont si/sau de Comanda Cumpărătorul declara și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a AVISOL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către AVISOL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfăsurarea și/sau derularea de către AVISOL, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

13.4. Prin citirea Documentului Cumparatorul a luat la cunoștință faptul că ii sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul a de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

13.4. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Victoriei nr.40, Golești, Vrancea , Cumparatorul isi poate exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să i  se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

13.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Victoriei nr.40, Golești, Vrancea, Cumparatorul își poate exercita dreptul de intervenție asupra datelor, dupa caz:

13.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

13.7.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

13.7.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

13.8. De asemenea, AVISOL poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranța și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.

13.10. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și catre Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

14. FORTA MAJORA

14.1. Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forța majoră. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

14.2. Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

15. LEGEA APLICABILA – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între AVISOL și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecatoresti române competente din Municipiul Focșani.

×